ÚVOD

Kdo z nás rád neposlouchá ptačí zpěv, nepozoruje ptáky na krmítku nebo v přírodě a nezávidí jim jejich schopnost létat. Přesto my lidé, většinou nevědomky, připravujeme ptákům mnohá nebezpečí, která pro ně bývají často smrtelná. Dnes a denně jich takto zahyne na celém světě těžko uvěřitelné množství. Od „obyčejného“ vrabce nebo sýkorky, po vzácné a ohrožené ptačí druhy.

foto: Wildlife World, Sýkora modřinka

Přitom řešení existují, nebývají většinou složitá a zvládne je realizovat každý. A právě o takových jednoduchých řešeních na zahradách, rodinných domech, chatách nebo panelových domech je tento web. Chceme zde postupně popsat většinu z ptačích rizik způsobených člověkem a hlavně seznámit veřejnost s možnostmi, jak před nimi ptáky ochránit.

foto: Martin Thum, Červenka

Největší prostor věnujeme představení řešení problému s úhynem ptáků při nárazu do skleněných ploch. Je to totiž druhý nejčastější důvod úhynu ptáků kvůli lidské činnosti. (Graf níže nezahrnuje nejčastější příčinu – ničení přirozených biotopů a přetváření krajiny. Zde se počet ptáků, kteří z tohoto důvodu hynou, nedá ani odhadnout.)

Ale představíme zde třeba i účinnou ochranu budek a krmítek před kočkami i jinými predátory, doporučené konstrukce ptačích krmítek s ohledem na snížení rizika přenosu nakažlivých ptačích chorob mezi ptáky a mnoho dalšího.

Tento projekt vznikl ve spolupráci jednotlivců i organizací, kterým zbytečná smrt milionů ptáků není lhostejná. Využíváme poznatků z domova i zahraničí, přesto budeme velmi rádi za další tipy jak ptáky chránit, ale i za vaše zkušenosti s námi doporučovanými možnostmi řešení. Samozřejmě máme zájem i o vaše rady, jak web dále vylepšit nebo doplnit.

Věřím, že vás tyto nové webové stránky zaujmou a doufám, že pomohou zachránit mnoho ptáků, kteří teď hynou zbytečně.

Pomozte nám ptáky chránit! Děkujeme.

Petr Dobrý, Zelená domácnost